Etikettarkiv: Miljöpartiet

Fridolin, Jultomten och arbetstidsförkortningen

Noterar på Facebook en hel del upprörda känslor över Gustav Fridolins utspel angående arbetstidsförkortningen. Vill man vara lite cynisk kan man säga att det bara är en logisk konsekvens av u-svängen om hushållsnära tjänster. Ett samhälle som både har kort arbetstid och ett system där man köper städning i hemmet är väl milt uttryckt inte så sannolikt. Som vision är det nya politiska MP-paketet bedrövligt, i all fall med den cyniska hatten på.

Tar vi av den hatten och läser vad Fridolin faktiskt säger och vad hans opponenter föreslår blir bilden en annan. En mindre cynisk tolkning blir då att den gröna partitoppen tar ett väldigt orealistiskt förslag som 30 timmars vecka faktiskt är om man tänker det som ett över-natten-förslag och formulerar om detta till en politik som faktiskt har relevans för människor idag.

Mitt stora bekymmer uppstår om MP faktiskt inte vill ha en arbetstidsförkortning, alls och på något sätt. Kontentan av en sådan politik blir nämligen att det gröna partiet inte förstår centrala ekonomiska samband satt i en kontext av en hållbar utveckling. Inga tjänstesektorer i världen kan undanröja det faktum att en avgörande faktor för en hållbar utveckling är att mänsklig aktivitet i förhållande till naturen och de ekologiska systemem måste sakta ner och minska i tempo. I korthet att vi arbetar mindre, färre timmar under en livscykel.

Och det är det här sista ordet som skiljer mig från en del av Fridolins kraftigaste motståndare i denna fråga. Jag tror inte att en lagstadgad sänkning av arbetstiden till exempelvis 30 timmar är den smartaste lösningen och att det dessutom, som jag såg i ett facebookinlägg, skulle ske med bibehållen lön är som att ha Jultomten som lösning på verkliga politiska problem. Barntid, friår, successiva justeringar av årsarbetstid, semesterveckor, olika tidskonton etc, där tror jag lösningen ligger och det är det jag hoppas komma ut av det pågående rådsslaget.

Vad man än tycker och hamnar i dessa diskussioner kan man inte förneka att både frågan om hushållsnära tjänster och arbetstidsförkorting träffar livsavgörande problemområden som dels måste lösas, men där det dels också är oerhört svårt att se de enkla lösningarna.

Hur ska så många som möjligt ha en sysselsättning som det finns en genuin efterfrågan för inom ramen för en hållbar ekonomi och ett rättvist och jämlikt samhälle med högsta möjliga frihetsgrad? Sug på den karamellen när det lackar mot jul!

Andra bloggar Fridolin,

Kommentera

Under Arbetsmarknad

Lysande Åsa Romson!

dagens partiledardebatt lyfter hon på förtjänstfullt sätt fram de gröna prioriteringarna och ställningstagandena. I ordväxlingarna med övriga partiledare håller hon huvudet kallt och ger tydliga besked och svar på tal. Det enda tillfälle där hon kanske inte kom ut som vinnare var söktrycksdebatten med Jan Björklund, som före detta kommunpolitiker vet jag hur barnkullarnas varierande storlek får ett enormt genomslag i verksamhetsdimensionering.

Annie Lööf försöker genom en slags smetig inkludering utmåla sig som en grön röst i svensk politik:

”Det är bra att vi är två tydliga gröna röster…”

Samtidigt vill hon inte ha en politik för miljön utan vill att marknaden ska sköta det mesta. Hon  kritiserar exemplevis miljöpartiet vilja att stävja en ständigt expanderande transportsektor. Hon pratar sig tårögd om tillväxt och ökad handel. Det vill säga, hon uppvisar en total okunskap om vilka samband som styr möjligheterna att förhindra framtida klimat- och miljökatastrofer.

Reinfeldt ville i sina meningsutbyten med miljöpartiet vila lugnt på gamla meriter och gick så långt i sin självbelåtenhet att det ett tag lät som han ville stämpla MP’s kritik som landsförräderi. I botten ligger den felaktiga tron att Sverige och svenskarna bidrar till relativt små miljöpåfrestningar. Detta är inte sant vi tillhör toppen i miljöskurkligan. Givetvis ska detta inte hindra insatser även i andra länder, men vi MÅSTE inse att vi själva är en stor del av problemet.

Juholt gör rätt bra ifrån sig men det är svårt att koppla bort skandalen. Juholt är väldigt skadeskjuten. Jag har fortfarande inte träffat en sosse mellan fyra ögon som uttalar stöd för sin partiledare. Hör gärna av er om ni finns!

Ohlys attack på Romson var nästan löjeväckande när han försökte få det till att MP använt pengarna för restaurangmomsen två gånger. Hur? Vi har inte med en sänkning av momsen i vår budget.Punkt.

Relaterat:

Juholt: öppet stöd för medborgarlön

Annie Lööf del 1 – the flip flopper

Media: DN

Bloggat: Högberg

Andra bloggar partiledardebatten

Kommentera

Under Politiska partier

Juholt: öppet stöd för medborgarlön

Noterar häpet att den socialdemokrattiska partiledaren är medlem i en Facebook grupp till stöd för införandet av medborgarlön i Sverige. Gruppen vill också avveckla alla former av samhällsstöd, t. ex via socialförvaltning, arbetsförmedling och sjukförsäkring till förmån för en ovillkorad basinkomst för alla som det ska gå att leva på.

Lösningen som framföallt drivits av miljöpartister, men alltså nu även av Juholt får man förmoda, får en rad negativa konsekvenser av samhällsekonomisk karaktär men är också en beskrivning av ett samhälle som ger upp om sina mest utsatta och iskallt låter dem gå under.

Länk till FB grupp: här

Ett valt citat från sidan:

Aldrig har läget varit mer lämpligt än nu att införa medborgarlön. Stäng Arbetsförnedringen, bort med sjukkassor och socialkontor. De innebär förnedring, kontroll och myndighetsjakt på människor. Lägg de pengar som i dag går till a-kassa, sjukpenning, socialbidrag, barnbidrag, studiebidrag, företagsstöd, pension mm i samma påse och skriv ”Medborgarlön” på den och vi har en bra grundplåt, även om mer krävs för att nå en rimlig nivå. Samtidigt sparar vi ansenliga summor genom avskaffandet av alla kontrollanter och administratörer.

Andra bloggarhumor

10 kommentarer

Under Politiska partier

Usch Kielos, osakligt!

Jag börjar bli en smula irriterade över vänsterns ständiga tjyvnyp på miljöpartiet. Inte för att de just är nyp, det kan jag nog tåla utan för att karaktären är överspänd, krystad och inte sällan osaklig. Det senaste exemplet på detta är Katrin Kielos ledare i Aftonblandet.

Man måste vara rätt taggad och överspä’nd för att i Bolunds ekonomiska budgettal finna relevanta politiska distinktioner som bygger på ett eventuellt omnämnande eller icke av den amerikanska bostadsbubblan som förklaring till den ekonomiska krisen eller detsamma rörande det ännu mer obegripliga ordet ”finanssektor”. Om någon undrar över innebörden i vad jag just skrivit, fråga Kielos, jag har inte den blekaste.

Att Miljöpartiet understundom vill profilera sig i andra frågor än just miljö, exempelvis utbilding och skola och att dess företrädare väljer att göra så i sina tal i Almedalen tar Kielos i omedelbar intäkt för tesen om MP’s spikraka vandring höger ut. Det kan svårligen bli mer krystat än så. Miljöpartiets miljöprofil är lika tydlig som den alltid har varit och eventuella hypoteser om en omsvängning från språkrörens sida kan rimligen låta vänta på sig i något fler månader än vad som passerat sedan de tillträdde. Peter Andersons tal om att vi i Almedalen valde bort miljön ur retoriken, blir löjlig, vi valde att prata om annat den gången.Punkt.

Höjdpunkten i dumheter nås när Kielos blir direkt osaklig. Mikaela Valtersson har aldrig såvitt jag vet propagerat för att MP ska börja samarbeta med Moderaterna, bara att vi i partiet inte ska upprätta formella hinder för att det skulle kunna ske.  Att det skulle vara MP’s nya linje att vilja inledda samarbete med Moderaterna motsägs av språkrörens uttalade mening att inte vara ett femte alliansparti. Mindre samarbete är det naturligtvis inte frågon om, sådana har vi redan och en del som också inkluderar Socialdemokratera. Jag är övertygad att fler sådan kommer och är bra för Sverige.

Jag delar Kielos ståndpunkt att Mikaela Valtersson och andra som förespråkar att vi ska öppna upp för framtida samarbete med Moderaterna missbedömer utsikterna att förena de olika ideologiska systemen. Det både jag och Kielos kanske glömmer är att miljöpartiet mycket väl kan bli en större tredje kraft i politiken än vad som just nu ser ut att vara fallet.

Och det är så jag ser samarbetsfrågan. Ett stort parti som representera en bred och stor folkopinion för hållbara framtidslösningar kan inte utesluta samarbete med något demokratiskt parti. Förhandlingen med en moderatledd kaolition blir oändligt mycket viktigare att klara ut på detaljnivå eftersom vi inte kan vara säkra på att borgerliga partier på samma naturliga sätt som med S och V värnar ett sammanhållet och solidariskt samhälle.

Påhoppen på MP kan mycket väl ses som en frustration från ett gammalt etablerat parti att en ny kraft i svensk politik håller på att byggas upp. Kielos och gänget är helt enkelt rädda.

Om det hela eskalerar till att bli lika onyanserat som attackerna från jinge, så blir det väl tyvärr en självuppfyllande profetia. Vänstern har då bitit sig rejält i foten kan man säga.

(Bolunds prat om platt skatt har natuligtvis noll stöd i partiet)

Bloggat: Helldén

Andra bloggar politik

6 kommentarer

Under Politiska partier

Det ofrånkomliga (S)tålbadet

Idag meddelar avgår. Det är lätt att som utomstående kritisera S för hur partiet hanterat valnederlaget, men man måste komma ihåg att jättar sällan faller lätt ej heller  i skepnad av sveriges största parti.

Jag har förstås följt med en smula i eftervalsdebatten och hört kritiken bland annat mot det rödgröna samarbetet. Monas fall bestämdes givetvis i samma ögonblick som S valde att distansera sig från de rödgröna samarbetspartierna.

För MP’s del är nog ett avslutat samarbete ingen nackdel, tvärtom har vi allt att vinna på att stärka vår egen profil och ge utrymme för att regera både till höger och vänster. Strikt maktpolitiskt alltså. Det obegripliga i sammanhanget är ju att S inte ser det och inser värdet av att långsiktigt knyta MP till sig.

Nyckeln ligger i det där ”strikt maktpolitiskt alltså”. Just nu är inte det viktiga för S att säkra en viss utveckling av samhället utan att säkra S storlek och att kunna lägga beslag på så många intressegrupper som möjligt. Socialdemokratiska partiet handlar om att företräda intressen och kanalisera  makt. För MP och många andra partier handlar det istället om att säkra inflytande över samhällsutvecklingen.

Detta är bakgrunden till varför det är så notoriskt svårt för S att bedriva förnyelsearbete. Frågan om vad man vill med samhället är främmande inte därför att man tidigare inte haft idéer om samhällsförändring utan för att partiet inte definierats utifrån dessa idéer. S har istället definierats som det unika kärl varifrån idéer uppstår. S har varit funktionen snarare än de värden som genererats.

Insikten om att S inte längre är ett 45% parti finns hos de flesta socialdemokrater, men de fulla konsekvenserna av detta är betydligt mer ovanligt. Det rödgröna samarbetet har för S varit ett sätt att säkra regeringsmakten och att i lugn kunna fortsätta att ensamt vara samhällets kommunicerande kärl av idéer. Verklig förnyelse av S kan bara ske när man överger den tanken. Om ett rödgrönt samarbete återuppstår måste bevekelsegrunden vara de förändringar av samhället som partierna vill få till stånd. Och utifrån detta kan ett MP med ett 20% väljarstöd räknas som en valframgång även för S. Tanken hissnar jag vet.(Socialdemokrater som läser detta kommer att tänka ”en förnyelse som inte innebär att vi åter blir ett…”)

Jag begär faktiskt inte av S att man ska inse detta på studs och jag tror inte på något sätt att man kommer att göra det på mycket länge. Ett socialdemokratiskt stålbad är ofrånkomligt.

Media: DN

Bloggat: Alexandersson

2 kommentarer

Under Politiska partier

Nu kommer de rödgröna, men väck de som fortfarande sover

De rödgröna börjar nu äntligen knappa in på det blåa försprånget. En vecka av total mobilisering har givit effekt. Svenska folket ruskar på sig, gnuggar sig i ögonen. Den Reinfeldtska hypnotiseringen släpper och vi ser saker och ting i dess verkliga sken. Vi ser SVEKET mot de sjuka och utförsäkrade och vi ser att det är de rödgröna som står för en politik som bär in i framtiden.

Det är blott en dag kvar nu. Låt oss väcka de som fortfarande sover. Det är ett ödesval och så mycket står på spel. Fyra år till med alliansen kommer att förändra Sverige i grunden och någon quick fix därefter kommer inte stå något alternativ till buds. Det är faktiskt nu det gäller.

Läs mina hit för att se att ett annat alternativ är möjligt.

Gå ut på gator och torg och övertyga så många som möjligt att rösta rödgrönt.

(stjärnorna ta avstånd från all främlingsfientlighet!)

Media: SVT

Bloggat: Peter Andersson

Andra bloggar valet 2010

5 kommentarer

Under Valet 2010

Sålunda talade Maria Wetterstrand

Sålunda talade hon, Maria Wetterstrand. Hon talade i Linköping om att en annan framtid är möjlig och att valrörelsen inte borde handla om vilken sida och block som på marginalen gynnar ens plånbok bäst. Politik är mycket allvarligare än så. Det handlar istället om att Maldiverna, en ögrupp i Stilla Havet kanske kommer att upphöra att existera som en konsekvens av växthuseffekten om vi i den rika världen inte genomför nödvändiga förändringar. Valet borde handla om detta och vad vi som samhälle kan göra annorlunda. Det handlar också om att göra smarta val som underlättar och föregriper konsekvenserna av en utveckling som vi faktiskt kan förutsäga. Priset på olja kommer att stiga kraftigt. Att då inte göra de nödvändiga omställningarna mot förnyelsebara bränslen är ett stort svek mot den svenska glesbygd som är beroende av bilen. Regeringens politik att undanta glesbygdens bensinmackar från kravet att erbjuda gas och etanol är att lämna människorna där i sticket. För dem är inte tunnelbanan ett alternativ.

Modernisera Sverige sa Maria Wetterstrand. Vi måste modernisera Sverige och vi måste anta Maldivernas president Nasheeds utmaning att göra våra länder klimatneutrala på tio år. Och vet ni, det är precis samma sak. Ansvar för klimatet är detsamma som att bygga om och rusta Sverige för framtiden. Och på köpet investerar vi forskning, kompetensutveckling och kunnande som gör att vi som land kan värna en tillväxt av arbetskraften. Fler jobb på ren svenska.

Så talade hon, Maria. Hon talade om att en modernisering av Sverige också innebär att vi rustar upp och utvecklar våra trygghetssystem. Ett moderna välfärdsland kan garantera att du får den hjälp du behöver när du behöver den som mest. Regeringens stupstock i sjukförsäkringen gör att Sverige tar steg tillbaka när det gäller välfärd. För människor med till exempel en svår psykisk sjukdom hjälper inte en bortre gräns som förpassar dig till socialbidrag eller ett beroende av en livspartner. Ett modernt samhälle erbjuder ett engagemang som aldrig upphör men straffar inte sina medborgare för att man har haft oturen att bli sjuk.

I det moderna Sverige tar vi med glädje emot människor från andra länder. Mångfald berikar säger Maria och talar om ett Sverige med förmåga att ta tillvara andra bakgrunders erfarenheter. Vi måste sluta att generalisera över gruppen invandrare, termen saknar totalt mening. Vad vi helt säkert vet är att där kultur, näringsliv och vetenskap blomstrat där har det också funnits en hög grad av invandring.

Så talade hon, Maria, på Linköpings universitet och på stadens torg. Och vi var många som hade kommit för att lyssna till budskapet att politik spelar roll och att vår val har betydelse. Vi har en historisk chans att bygga ett nytt Sverige och göra något riktigt bra. Men vi behöver din röst. Det är fyra dagar kvar, på söndag klockan 20.00 stänger vallokalerna. Ta chansen – låt det ske! Rösta på miljöpartiet – rösta rödgrönt!

PS Maria talade om dessa saker, men det är mitt anförande och som jag helt och hållet själv står för.

Bloggat: Agneta Niklasson

Andra bloggar förnyelsebart

4 kommentarer

Under Valet 2010

Mina 8 argument -därför ska du rösta rödgrönt!

Valet 2010 närmar sig. Dags för dig att bestämma dig för det rödgröna alternativet, att lägga din röst på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet eller allra helst på Miljöpartiet de gröna. Medan Alliansen tar plats i utfrågningen passar jag på att ge er mina sju viktigaste argument som ska övertyga dig att göra rätt val:

1. Irreversibla processer

Expressens ledarsida listade sina viktigaste argument att rösta borgerligt. Ett av dem var att Alliansen bara suttit en mandatperiod och det under lågkonjunktur, så därför borde de få chansen att visa vad de går för i ytterligare minst en mandatperiod.

Kära väljare, ta inte valet så lättvindligt. Väldigt mycket av alliansens politik riktar in sig på att förändra vårt samhälles grundläggande strukturer. Det kommer att bli väldigt svårt att ändra tillbaka. Alliansen har en politik som dramatiskt kommer att öka klyftorna i samhället. Jag tror uppriktigt sagt att alla inte riktigt förstått vad det innebär. Talet om klyftor riskerar att måla upp bilden av oss rödgröna som lite gnälliga och avundssjuka, folk ska minsann inte få vara framgångsrika! Men det handlar krasst om att vi fattiga, se hemlöshet och tiggeri på gator och torg, se A och B skolor, vårdcentraler, äldreboende växa fram, se människor tvingas ta 2-3 olika jobb i låglönesektorn utan att få ekonomin att gå runt ändå. Vissa saker har redan hänt, annat kan dröja många många år, men det är hit alliansens politik så småningom hamnar. Jag tror inte att Du för några hundralappar eller tusenlappar egentligen är beredd att betala detta höga samhällspris, eller hur? Rösta rödgrönt!

2.  Mineringen av Medborgaren

Fram tills nu har vi alla varit medborgare. Men alliansen lägger minor under detta begrepp. En mina heter ”samhällets stöttepelare” och Fredrik Reinfeldt använder detta vapen friskt för att underförstått kategoriserar den resterande befolkningen som slödder och patrask. Vill du verkligen se en sådan tudelning? Denna förskjutning är viktig för alliansen – hur ska vi annars på lite sikt stå ut med följderna av den borgerliga politik. Det fattiga barnet som låtsas vara sjuk när hon inte kan följa med på klassresan är väl  barn till något lättjefullt arbetsovilligt slödder, knappast några samhällets stöttepelare, eller hur? Eftersom vi alla är likvärdiga medborgare – rösta rödgrönt!

3. Reduceringen av samhället till en Trackslista

Alliansen är besatt av sortering, kategorisering och upprättandet av listor. Passar rätt bra när det gäller musik men knappast något så allvarligt som våra samhällsfunktioner. Vi behöver inte en litteraturkanon, vi behöver ge alla barn lika förutsättningar att lära sig läsa. Vi behöver inte betyg i skolan i synnerhet inte för barn i tioårsåldern, vad vi behöver är fler kompetenta lärare med förmåga att entusiasmera sina elever till genuint lärande. En tråkig. Det få riktigt har förstått är att tiden som barn är precis lika viktig, om inte viktigare, än tiden som vuxen. Som upplevd tid tillbringar vi större delen av våra liv i barndomen. När du inser detta – rösta rödgrönt!

4. Alliansens tappade minne -javisst ja klimatet…

Mänsklighetens största kris någonsin står och trampar i farstun och ignorera detta. Kanske för att den svenska regeringen varit så skicklig med att planera för motorvägar istället för klimatprevention och en utbyggd kollektivtrafik. Eller kanske för att samma regering lyckats rycka med svenska folket i fantasin om att Sverige är det mest klimatsmarta landet i världen, när vi tvärtom är det folk som per capita nästan bidrar mest till klimatkrisen. Med Miljöpartiet i regeringen får vi modet att se sanningen i vitögat och handlingskraften att göra något åt saken. Därför rösta rödgrönt!

PS Som bonus får ni bl.a. bättre kollektivtrafik, mindre bilköer och en bättre hälsa.

5. Rädda människor gör vad som helst…vilket är precis vad Alliansen vill

Vi har än så länge inte Science Fiction romanens adroida robotar som kan betjäna oss. Tekniken har kommit till en gräns för vad den kan göra för att öka bekvämligheten. Någon måste så att säga hålla i dammsugaren, sköta spisen, putsa skorna, trycka på hissknappen. Alliansens grundfrågeställning: hur ser vi till att någon gör allt det här åt oss? Receptet:

 • Vi försämrar a-kassan
 • Vi försämrar sjukförsäkringen
 • Vi ökar inkomstskillnaderna genom skattelättnader
 • Vi subventionerar för just de tjänster vi vill se växa fram

Och se där har vi en schysst grundplåt. Det räcker förstås inte, men det är en bra början som Alliansen lätt kan bygga vidare på. Om du inte gillar det du säkert anar runt hörnet kan du vara med och stoppa utvecklingen – Rösta rödgrönt!

6. Man borde ju kunna köpa sig allt för pengar – köpa sig före i vårdkön exempelvis

Tillvaron i Sverige har varit brutal för den rike. Tänk att ha miljoner på banken och ändå tvingas vänta på att de med större behov går före. Alternativet att betala helt själv för privat vård ter sig förstås horribelt. Nej, så kan vi inte ha det tänker Alliansen, folk med pengar borde både kunna få utnyttja den gemensamt uppbyggda och finansierade vården och behålla pengarna på banken samtidigt som man smiter före! Det borde nog också vara så tänker Alliansen att man efter eget huvud ska kunna få bestämma vilken kvalitet på vården man får. Har man pengar borde man kunna få unna sig lite extra, eller hur?

Planen ser ut ungefär så här:

 • Tillåt folk att teckna försäkring och sjukhusen att ha gräddfiler för denna grupp
 • Skapa ett tryck från vården själv genom sälja ut och privatisera delar av vården, börja med vårdcentraler och fortsätt med den öppna specialist sjukvården.
 • Gör det fritt för vårdbolag att etablera sig var som helst och låt konkurrensverket följa utvecklingen, snarare än socialstyrelsen.
 • Gör det möjligt för den privata vården att sälja tilläggstjänster och ta ut extraavgifter.
 • När en kritisk massa av privata aktörer och försäkringspatienter uppnåtts inför en försäkringsfinansiering av hela sjukvården.

Och vips finns det inga hinder längre för personer med fet plånbok. Grattis alliansen det var väl skickligt jobbat! Problemet är ju bara att en stor grupp av människor har en sämre försäkringslösning än andra och att en del försäkringsbolag understundom vägrar att betala och i förlängningen att somliga helt står utan försäkring. Ett sluttande plan direkt mot den avgrund USA är på väg att kravla sig ur. Undvik allt detta – Rösta rödgrönt!

7.  Lite rödgrönt jävlar anamma!

Alliansen känns väldigt defensiva och som ni förstår av ovanstående ganska destruktiva. Samhällsproblem ska tydligen lösa genom att vi sorterar människor, etikettera dem i skolan, jagar dem med blåslampa om de råkar bli sjuka. På något sätt ska all denna otrygghet leda framåt. Var finns det positiva? Vi i de rödgröna laget säger – framtiden ligger i våra händer, låt oss kavla upp ärmarna och bygga om Sverige. Modernisera våra bostäder så att de bli energisnåla och därmed klimatanpassade, bygg ut järnvägen, investera våra gemensamma skattemedel i skola, vård och omsorg. Istället för att leka curlingföräldrar åt medelklassen låt oss skapa riktiga jobb sprungna ur våra investeringar i samhället och satsningar på utbildning, Vi ska skapa världens modernaste land!  Det är jävlar anamma och därför ska du rösta rödgrönt!

8. Invandring – en slags ursäkt för segregation

Alliansen presenterade förr någon vecka sedan sin plan för ökad förändrade attityder, bekämpa diskriminering och att bygga upp ett bra utbildningssystem för alla.

Relaterad Media:DN

Liknande blogginlägg: Emil Broberg

Bloggat om utfrågningen: Högberg

BLOGGUTMANING – blogga om dina åtta bästa argument!

Andra bloggarAlliansen

21 kommentarer

Under Valet 2010

MP lyfter rejält i Stockholm

Enligt DN/Synovates senaste mätning för Stockholm stad når MP osannolika 18,2 % i opinonsstöd och är därmed nästan lika stora som Socialdemokraterna. Tyvärr är det just från S som flertalet av de nya rösterna kommer. Alltjämnt leder Alliansen med ca 53%.

Trenden verkar dock vara att de rödgröna även på totalen knappar in på Alliansen, vilket ju är glädjande. Samtidigt är det nu inte särskilt långt kvar till valdagen, så det är väl tveksamt om det är ett race som går att vinna. Den socialdemokratiska strategin att leka curlingföräldrar åt medelklassen stärker tyvärr inte våra möjligheter. Vi ska vinna medelklassen genom att väcka en insikt om den social rättvisan betydelse för ett hållbart samhälle och inte fokusera på den egna vinningen. S kan aldrig bli mer borgerliga än de borgerliga själva är och en kurs höger ut slutar med största sannolikhet i ett ännu starkare moderat parti.

MP:s framgångar talar för att min analys är riktig. Vi lovar inte guld utan gröna skogar. Jag är helt säker på att vi också kan sluta prata om pengar, tillväxt och bekvämlighet och istället locka med minskade klyftor och ett tryggare samhälle. Det är bar för S i Stockholm att plocka den bollen.

Bloggat: Riksdagskansliet

Andra bloggar politik

1 kommentar

Under Valet 2010

Kommentar till Maria W intervjun i Svd

Svd intervjun med Maria Wetterstrand - att Civilization V släpps i höst. Jag har spelat detta spel sedan första versionen kom i början av nittiotalet och periodvis har det varit rejätl vanebildande.

Nu så till några kommentarer rörande det politiska innehållet:

 • Jag delar Marias uppfattning rörande ”arbetslinjen”, det är inget bra ord och betyder i borgarnas mun att man ska straffa sjuka och arbetslösa. Även den positiva bemärkelsen blir naiv om den tillåts vara enögd. Vi behöver en politik för arbete och en vision om hur Sverige kan hävda sig internationellt, men vi måste samtidigt ha en vision om hur samhället kan rymma individer som av olika skäl inte kan arbeta och då menar jag inte blott de som är oförmögna att arbeta. Arbetsbrist kommer att bli ett växande ”problem” i framtiden och ett problem utan citationstecken om vi väljer att blunda…
 • Jag gillar skarpt att hon tycks ha fairtrade och

  Fotograf: Fredrik Hjerling

  näringslivsutveckling som prioriterade frågor, inte minst att hon kopplar samman dessa. En ursprungsmärkning är superviktig för möjliggöra upplysta konsumentval. En annan aspekt är att underlätta för offentliga aktörer att ta socialt ansvar i sina upphandlingar.

 • Angående SD -helt rätt, vi får aldrig vika en tum för intoleransens företrädare. Även om det inte gynnar SD som parti så gymmar det deras politik. Folkpartiets agerande i olika sammanhang är härvidlag bedrövligt.
 • När det gäller föräldrarförsäkringen har jag en litet annorlunda uppfattning, jag tycker den ska tudelas och gärna förlängas en smula. Relaterat här. Frågan om fler vårdnadshavare än två har jag inte tagit ställning till, men fördelen med dualitet är ju att barnen naturligt bildar fokus. Ett fokus som jag tycker de ska ha. Utvecklar gärna detta om någon skulle vilja.
 • Jag tycker fortfarande att MP har en naiv syn på friskolor och beklagar djupt att MP inte ser problemet med en fragmentiserad och segregerad skola. Maria har dessutom fel i att privata skolor ofta satsat ett stort kapital för att starta upp sin verksamhet. I praktik får man nästan alltid ta över både lokaler, inventarier och eleveunderlag till enexempel.

Bloggat: Elisabeth Thand Ringqvist som tycker det är viktigare att göra det lätt för svenska företag i det välmående Sverige än att möjligöra schyssta villkor för arbetarna i de ofta fattiga länderna där produkterna tillverkas.

Federley som förväxlar Marias uppriktighet med förändring i sakfrågan.

Andra bloggar Civilization

Kommentera

Under Valet 2010

STOR UNDERSÖKNING: Vilket parti har den bästa hemsidan?

Det är dags för bloggen Joakim Hörsing att titta närmare på partiernas hemsidor och göra en bedömning med avseende på utseende, tillgänglighet och interaktivitet . Låt mig dock först säga att samtliga riksdagspartiers hemsidor håller en god kvalitet och alla utan undantag har inkorporerat sociala funktioner som t. ex Dela.

Min enkla undersökning:

1. Utseende – subjektiv bedömning skala 1-5

2. Tillgänglighet – hur snabbt kan jag ta reda på partiets åsikt om betyg, skala 1-5

3. Interaktivitet – konstruktion av Dela funktionen, Kommentarer, Twingly etc – bedöning, skala 1-5

Låt oss börja med Centerpartiet:

Det som slår en allra först är förstås de rosa bokstäverna….vilket de också gör en poäng av i slogan: ”Bekänn färg -bli medlem!”

1. Utseende: Lite plottrigt i en fruktansvärd rosa färg, men annars ganska överskådlig och lätt att hitta på. Betyg: 3

2. Hittar Centerns åsikt om betyg direkt: Betyg: 5

3. Enkel Dela funktion, kommentatorsfunktion och powered by Twingly. Betyg: 5

Totalt: 13

Här har vi så Vänsterpartiets prestation:

1.Vänsterpartiets sida ger ett omedelbart fräscht intryck men ger en liten känsla av försäkringskassan. Betyg:4

2. Även hos V får man snabbt svar på frågan. Betyg:5

3. Inte Vänsterpartiets starkaste gren. Betyg: 2

Totalt: 11

Turen har så kommit till moderaterna:

1. Moderaternas sida utmärker sig genom att vara ljus och luftig, men ganska tråkig utan bilder och liv. Betyd: 3

2.  Svårt att hitta svaret och när man väl hittar det mycket korthugget. Betyg:2

3. Moderaternas interaktivitet finns där men känns uppriktigt sagt lite rörigt. Ett plus i kanten för detta dock:

Betyg: 4

Totalt: 9

Nu över till miljöpartiet:

Det som omedelbart slår en är att MP lagt ut hela sitt nyhetsflöde via facebook:

1. Man ser direkt att man har kommit till en organisation som vill något. Samtidigt som det är lite svårt att hitta fram till konkreta ställningstagande. Betyg: 4

2. Frågan om betyg hittas direkt. Betyg: 5

3. Enkel Dela funktion, men ingen twingly och ingen möjlighet att direkt kommentera. Betyg: 3

Totalt: 12

Dags att titta på Folkpartiet:

1. Utseende. Vilken myndighet har jag kommit till nu? Klart tråkigaste hemsidan! Betyg: 2

2. Mer slump att jag hittar svaret snabbt misstänker jag eftersom detta är en hjärtefråga för FP. Betyg:2

3. Mycket bra Dela funktion och Twingly finns också. Betyg: 4

Totalt:8

Näst sist så kommer vi till Kristdemokraterna:

1. Otvivelaktigt är det en snygg hemsida, men det för tankarna lite väl mycket till en tv-station. Väldigt mycket bilder och videos på en gång. Betyg:4

2. Tog en stund att hitta. Betyg 3

3.Mycket bra Dela funktion, ingen twingly etc. Betyg: 3

Totalt:10

Avslutningsvis går vi till Socialdemokraterna:

1. Liksom hos MP ser man direkt att det är ett politiskt parti man har att göra med. Snygg hemsida som på ett överskådligt sätt presenterar många olika saker. Möjligen är det väl mycket en medlemssida.     Betyg: 4

2.   Svårt att hitta. Betyg 2

3. Okej Dela funktion och massor med interaktivitet riktat till medlemmarna. Ingen twingly eller kommentarsfunktion. Betyg:3

Totalt: 9

Detta ger tämligen överraskande segern till Centerpartiet!! Så här ser listan ut:

 1. Centerpartiet – 13P
 2. MP – 12P
 3. Vänsterpartiet – 11P
 4. KD – 10P
 5. Socialdemokraterna – 9P
 6. Moderaterna – 9P
 7. Folkpartiet – 8P

Vad tycker ni om partiernas hemsidor? Har jag varit djupt orättvis? Lät jag en simpel betygsfråga spela för stor roll?

Andra bloggarpolitiska partier

4 kommentarer

Under Politiska partier

Eriksson Encyklopediska Miss

SvD skribenten Göran Eriksson

Det intressanta är att se hur optimistiskt en framstående opinionsbildare ändå ser på framtiden. Alternativen blickar tillbaka på två lyckliga men olika scenario, Välfärd och Frihet där statsministrarna kunnat regera oavbrutet och skapat sig en manifest politisk plattform på den andres bekostnad.

Den encyklopiska missen Eriksson gör är att inte se djupet och allvaret i den rådande klimatkrisen. 2020 kommer ingen politik 2010 kunna undgå att analyseras utifrån vilken effekt detta hade på hanteringen av klimatfrågan. I encyklopedin kommer det stå att 2010 var miljöpartiets och den gröna rörelsens verkliga genombrott oavsett vem som tilldelas den slutgiltiga blocksegern.

Det frihet/välstånds rike med låga skatter som Eriksson målar upp i det Reifeldtska scenario är så naivt att det gör ont i själen. Tyvärr är det ju också den verklighetsuppfattningen som Alliansens partier har. Det är bara att köra på och det enda som behövs är lite ytterligare frihet att konsumera och exploatera går resonemanget.

Reinfeldt?

Så om det blir Reinfeldt politik två mandatperioder till med en hel allians med sina huvuden i sanden, så kan ni lita på att det kommer att stå helt andra saker i framtidens uppslagsverk…

Andra bloggar Miljöpartiet

5 kommentarer

Under Valet 2010

Alltid lika komiskt att läsa Gudmundson

Gudmundson gör idag en ”analys” över det politiskt ideologiska läget i Sverige i allmänhet och över miljöpartiet som ingrediens i synnerhet. Hans analys i stort bygger på den orimliga hypotesen att partierna är statiska medan opinionen rör sig bort ifrån socialism. Miljöpartiet är i den gudmundianska världsbilden den lilla rest som fortfarande är naiva nog att tro att man genom politik kan förändra samhället. Givetvis då på ett fullständigt irrationellt vis…

Och som exempel kommer han dragandes med den klassiska kongressen i Luleå då kongressen höll på att avskaffa pengar. Nå, en hel del vatten har runnit under broarna sedan dess och när det gäller rationalitet är jag inte helt säker på att ens något parti i alla sina delar står pall för en sådan granskning. Hörde ni till exempel Björklunds försvar till Kärnkraften i P1 Lördagsintervjun för någon vecka sedan? Närmare religion än så kommer man inte…

Inte heller Hayek Institutet träffar särskilt rätt när han hänvisar MP’s framgångar till storstadsväljarnas ”ytliga livstilspreferenser” eller för den delen Marias popularitet som utslag av en vilja hos väljarna att testa ”en oprövad kraft”

MP’s framgångar bygger på rationell grund. Fler och fler inser att det måste till genomtänkta och genomgripande förändringar av samhället på strukturell politisk nivå för att skapa ett samhället som är hållbart både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Miljöpartiet har ännu inte alla svaren, men väljarna inser att det med största sannolikhet är just MP som kommer att åtminstone kunna formulera de rätta frågorna och ha kraft att vrida utvecklingen i en bättre riktning än vad de gamla partierna förmår och har förmått att göra.

Bloggat: Runos Blogg

Andra boggarmiljöpartiet

2 kommentarer

Under Politiska partier

Staten ur SAS

MP slår i en debattartikel i Svd fast att det är hög tid att sälja SAS. Det finns inga goda skäl för staten att behålla sitt ägande i ett olönsamt miljövidrigt flygbolag.

SAS - finito?

Helt förstås.

Det är svårare att skapa sämre ekonomiska förutsättningar för en branch man själv har ägarintressen i. Logiken haltar därför rejält för socialist bloggen Biology&Politics som menar att staten visst ska äga – för att göra det mer miljövänligt…

Precis som avveckla SAS. Bästa scenariot är förstås om vi kan hitta en köpare i form av en större internationell aktör som kan ta hand om de linjer som alltjämt måste finnas kvar.

Maud Olofssonsorimlig.

Bloggat: Ringborg

Media: DN1

Andra bloggar flyg

1 kommentar

Under Trafik

Maria Wetterstrand och Opinionen

Maria Wetterstand går hem i storstäderna uppger Uniteds mätning går även V hyggligt medan S ligger på låga siffror.

Ännu en opinionsundersökning att ta med en nypa salt, men visst är det roligt!

Andra bloggar valet 2010

6 kommentarer

Under Politiska partier