Kategoriarkiv: Uncategorized

Några spridda tankar om tillväxt och miljö

Det är tämligen uppenbart att vi måste förändra sättet på vilket vi lever för att skapa ett samhälle som är hållbart och värnar miljön. I korthet handlar det om att få fram en ekonomi och en livsstil som är betydligt mer resurssnål än den vi har idag. Ekonomin måste således krympa vilket förstås är oerhört främmande för en ekonomi som bygger på ständig tillväxt. I teroin kan man förstås frikoppla ekonomin från resursutnyttjandet men i praktiken har vi i alla fall inte hittills sett några tecken som tyder på att den drömmen är en realistisk sådan. Som ett minimum bör vi nog ur försiktighetssynpunkt inte ha en sådan frikoppling som ett antagande. Vi som är mer franka kan helt enkelt avfärda det som nonsens.

Den stora frågan är hur vi ska genomföra den förändringen. Jag tror inte att vi kommer att lyckas genom ren viljestyrka, mänskligheten fungerar inte på så sätt att vi kollektivt kan inse den oerhörda betydelsen av en omställning och hålla fast vid något slags åtgärdsprogram som löper över generationer. För att vara helt krass ska vi vara glada om vi inte omvänt under en sådan lång tidsperiod startar ett eller annat omfattande krig i syfte att ha ihjäl varandra.  Kommande klimatkriser kommer visserligen tvinga oss till sådana ansatser, men inte ens ganska påtagliga hot tror jag kommer kunna förändra oss om det inte sker utifrån en positiv utgångspunkt, snarare än som en uppoffring.

Jag tror vi måste hitta sätt att på ett intelligent och värdigt sätt manipulera oss själva till att ändra värderingar långsiktigt. Vi måste succesivt börja bry oss mer om varandra och våra gemensamma angelägenheter än våra privata bestyr och domäner. Målbilden för de allra flesta är idag att skapa sig ett litet kungarike av

Strävan efter lyx

materiellt välstånd, snarare än att bidra till att samhället fungerar så bra som möjligt för så många som möjligt. Samtidigt har kvaliteten i välfärdstjänsterna ökat dramatiskt och parallellt kraven på samhället som något som är utanför en själv och det egna ansvaret.

Dessa två utvecklingslinjer, fokus på privat materiellt välstånd och kravet på det offentliga åtagandet, är i grunden oförenliga annat än i en extrem(utopisk) tillväxtekonomi. Problemet är dels att vi inte kan ha en sådan ekonomi av hållbarhetsskäl och dels att vi de facto inte har haft det på väldigt länge. Ett symptom på detta är bland annat att skattetrycket i kommunerna nu ökar och att de höga arbetslöshetssiffrorna biter sig kvar. Så alldeles oavsett vår ambition att skapa ett hållbart samhälle har vi konflikter inbyggda i ekonomin som innebär bekymmer på lite sikt.

Lika bra kanske att försöka börja från grunden utan att för den skull rasera hela bygget, vilket förstås bildligt är omöjligt men även överfört väldigt svårt. I teorin är det så lätt att beskriva vad som ska göras men i praktiken vet vi att det är svårt att förutsäga hur människor kommer att reagera och i den mån vi kan det så får det en inte att ta glädjeskutt. Vi behöver krympa ekonomin och det materiella välståndet utan att människor förtvivlar och samhället stagnerar och rent av blir kaotiskt. Frågan är också vilka ”vi” är? Det ”vi” som vi har rådighet över är ju Sverige och dess befolkning. Är det möjligt att börja i ett land bara? Att bli absolut fattig är en sak men att bli det relativt är ju betydligt värre. Ensam i hela världen blir man ju som en slags sekt, Amishfolket light.

Samtidigt, någon måste ju börja och om det är svårt att tänka sig att dra igång ett sådant projekt nationellt så ter det sig ju löjeväckande otroligt att något sådant kan samordnas globalt. Nyckeln ligger i att varje förändring genuint ska uppfattas som att livet och samhället blivit kvalitativt bättre. Det får aldrig handla om uppoffring och därför kan förändringen bara ske långsamt. Åtminstone till och börja med. Det måste också finnas stödjande politiska idéer som man kan driva internationellt. För om det är så att vi i exempelvis Sverige uppfattar det som att vi faktiskt fått det bättre fast vi rent köpkraftsmässigt halkat efter så är det ett mindre problem och om vi dessutom betraktas som ett föredöme kan det ge upphov till stolthet.

Ok, dags att börja bli en smula mer konkret, vad behövs göras?

  1. Vi behöver understödja förslag och idéer som stödjer människor i att prioritera gemensamma intressen.
  2. Vi måste hitta sätt att långsamt minska den sammanlagda köpkraften i samhället.
  3. Vi måste sätta en långsiktig vision om att minimera det svenska ekologiska fotavtrycket och sjösätta ett systematiskt program för att nå dit.
  4. Utifrån detta måste vi arbeta fram en sysselsättningspolitik som gör att alla som kan och vill arbeta också ska få göra det.

Och här några exempel på vad som kan verka i den riktningen:

-         Stärkt lokal- och regional demokrati med fler verktyg att finansiera verksamheter. Inkomstskatten är trubbig och otillräcklig.

-         Succesivt sänkt normalarbetstid

-         Rättvis handel

-         Stöd till kooperativ, samfälligheter, kollektivboende, alternativa ekonomiska sammanslutningar

Några förutsättningar:

-         Det samhälle som växer fram måste vara ett samhälle där klyftorna minskar.

-         Det måste finnas en bred politisk överenskommelse om de grova dragen i förändringsarbetet men det kan råda stor variation vad gäller takt och medel.

Det är svårt att känna sig särskilt optimistisk att denna beskrivna förändring kan komma att ens påbörjas. Få delar ens analysen över att det inte går att frikoppla miljöpåverkan och storleken på ekonomin. Vissa ser inte ens miljö- och klimatfrågan som ett problem av akut karaktär, även om man förstås sällan öppet ventilerar den åsikten. Samtidigt finns det många som har en klar övertro på vad politiska åtgärder kan få för effekt och ibland drar helt fel slutsatser; bara vi förbjuder vinst i välfärden, bara den offentliga sektorn tillåts expandera, bara vi höjer skatten på fossila bränslen med 1000% eller sänker arbetstiden till sextimmar gärna med bibehållen lön…, eller inför medborgarlön m.m, så ordar det nog sig. Framförallt underskattas svårigheten med att överge tillväxtekonomin. Tillväxt är fullständigt manifest i civilisationen och understödjs kraftfullt av den mänskliga naturen.

Visionen av omställning och dess inkorporering i hela samhället är därför avgörande om vi ska ha en minsta chans att inte bara införa hållbarhet utan uthålligt över lång tid hålla fast vid ett sådant förhållningssätt. För att detta ska komma igång kravs politiskt ledarskap.Nu.

Relaterad media: DN

Kommentera

Under Uncategorized

Angående Glada Hudik – kort videokommentar till cynisk granskning

Media: SVT

Andra bloggar glada hudik

4 kommentarer

Under Uncategorized

Olof Palme

Olof Palme gjorde ett stort intryck på mig som barn och var nog den person som bidrog mest till att skapa min politiska ryggmärgsreflex och viljan att under mellanstadie- och högstadieperioden debattera politik ur ett tämligen allmännideologiskt perspektiv. Fler en en gång var jag nog rätt mycket ute och cyklade rent sakpolitiskt. Som 10-12 åring var det ju inte de pragmatiska och realpolitiska sidorna hos Plame man möte utan de flammande ideologiska talen. Jag minns väldigt tydligt debatterna mellan Palme och Fälldin, inte minst den där berömda då vi dagen efter kunde läsa att Palmes utskåping resulterade i att svenska folkets sympatier hamnade hos Fälldin. Jag var väldigt oförstående inför detta vill jag minnas.

Under en kort period på 80-talet var jag med i SSU. Anna Lindh var min ordförande på riksplanet och Palme partiledare för SAP. En rätt märklig känsla att båda dessa blev brutalt mördade på öppen gata. I kväll klockan 23:21 är det exakt 25 år sedan det första av dessa mord inträffade. Jag kommer att ägna kvällen åt att fortsätta läsa i den Palme biografi som Henrik Berggren skrivit.I bokens värld är Palme nu ordförande i studentföreningen och har precis anslutit sig till det socialdemokratiska partiet. Han befinner sig i fjällen, någonstans utanför Vilhelmina har jag för mig, där han för övrigt träffar Lisbet Beck-Friis.

Ägnar en liten stund till att lyssna på Palmetal på youtube. Ta till exempel Palmes framträdande på ANC-galan och jämför med den flathet som Carl Bildt och andra västledare uppvisat inför det som händer i Lybien:

Andra bloggarolof palme

Media: AB

1 kommentar

Under Uncategorized

Återkomst i bloggvärlden

Det är dags att lite trevande och försiktigt åter börja blogga om politik och samhällsfrågor och lite annat smått och gott. Jag har bestämt mig för att dagligen skriva korta inlägg på en ny blogg. Karaktären där blir mer av dagbokskaraktär med tämligen ringa ambitioner på kvalitet. Produktion av mer analytisk text avses i första hand publiceras här på den urgamla bloggen. Jag har även några andra bloggidéer på gång som kommer att avsöjas när de blir aktuella.

Jag har varit tveksam till twitter tidigare men har nu i högre grad börjat använda mig av detta verktyg. Framförallt gäller detta som mottagare av information. Inser självfallet att man i det läget även bör bidra med en del, så ett eller annat twitter blir det per dag. Disciplin utan stress är väl ingången i mediaträsket för min del. En inte helt enkel ekvation att lösa.

/Joakim Hörsing

Kommentera

Under Uncategorized

Tomhet, idel tomhet

Tänkte skriva något djupsinnigt, men kom då att tänka på Predikaren, Ord av Kung Salomo, Verba ecclesiastes fili David Regis Ierusalem, so to speak.

”Inga ord räcker till, ingen kan utsäga allt.Ögat blir aldrig mätt på att se,
örat får aldrig nog av att höra.Vad som har varit kommer att vara,
vad som har skett skall ske igen. Säger man om något: ”Det här är nytt!”
så har det ändå funnits före oss, alltsedan urminnes tid. Ingen minns de släkten som gått,
och framtida släkten skall glömmas av dem som följer efter.”

Idag finns alltså inget att säga.

3 kommentarer

Under Uncategorized

Det gick åt pipsvängen

Alliansen största minoritetsblock och ett bra val, men inte heller det var riktigt i de nivåer vi hade hoppats på.  Summa summarus får man nog konstatera att det gick åt pipsvängen.

Givetvis finns det glädjeämnen, de rödgröna fortsätter styra Norrköping, MP gör fantastiska val, te.x i Stockholm, Göteborg och min hemkommun Linköping.

Sverigedemokraterna tar plats i Östgötalandstinget vilket känns väldigt obehagligt.

Det parlamentariska vågmästare. De borgerliga partierna slätar över problematiken löjligt mycket. Sd kan lägga krokben för all oppositionspolitik under fyra år. Egentligen finns det bara tre vettiga alternativ:

  1. ingår i alliansregeringen
  2. De rödgröna bildar regering med några mittenpartier
  3. Nyval

(Listan ovan var ingen prioritetsordning, blott en upprepning av alternativen. )Alla andra varianter inbegriper direkt eller indirekt stöd av Sverigedemokraterna.

Media:Expressen

Andra bloggar intressant om : valnatten

4 kommentarer

Under Uncategorized

Gamla lögner om Sjukförsäkringen och nya…

Husmark-Persson säger nu att hon vill ändra reglerna i sjukförsäkringen. Hon sträcker sig så långt att hon kan tänka sig att ge människor utan sjukpenninggrundande inkomst ett rimligt stöd.  Är det någon som tror henne? Varför skulle hon vara mer trovärdig nu än när hon i TV oförblommerat hävadade att inga remiss instanser såg några problem med de nya sjukskrivningsreglerna?

Tvärtom har alla remissinstansernas värsta farhågor besannats. Aftonbladet uppmärksammar idag fallet Marie. Jag har tidigare berättat om den utförsäkrade och döende Maria och om hur brutalt regeringens politik slår.

Dags att låta någon med större trovärdighet ställa saker och ting till rätta.

Här hittar ni några fler exempel:

RÖSTA RÖDGRÖNT!!

SVD,

Relaterat: RESURS

Bloggat: HumanLabrat

3 kommentarer

Under Uncategorized

Små frågor dominerade i första halvan av utfrågningen

Utfrågningen uppehölls sig orimligt länge kring frågan om förmögenhetsskatt för de allra rikaste och den helt ovidkommande frågan om Burka. Det kan rimligen inte avgöra valet för särskilt många.

Tycker att de tre rödgröna företrädarna går fram bra genom rutan och framstår som ett samspelat team redo att ta över regeringsmakten.

Media: Expressen

Andra bloggar förmögenhetsskatten

1 kommentar

Under Uncategorized

Sålunda talade Maria Wetterstrand

Sålunda talade hon, Maria Wetterstrand. Hon talade i Linköping om att en annan framtid är möjlig och att valrörelsen inte borde handla om vilken sida och block som på marginalen gynnar ens plånbok bäst. Politik är mycket allvarligare än så. Det handlar istället om att Maldiverna, en ögrupp i Stilla Havet kanske kommer att upphöra att existera som en konsekvens av växthuseffekten om vi i den rika världen inte genomför nödvändiga förändringar. Valet borde handla om detta och vad vi som samhälle kan göra annorlunda. Det handlar också om att göra smarta val som underlättar och föregriper konsekvenserna av en utveckling som vi faktiskt kan förutsäga. Priset på olja kommer att stiga kraftigt. Att då inte göra de nödvändiga omställningarna mot förnyelsebara bränslen är ett stort svek mot den svenska glesbygd som är beroende av bilen. Regeringens politik att undanta glesbygdens bensinmackar från kravet att erbjuda gas och etanol är att lämna människorna där i sticket. För dem är inte tunnelbanan ett alternativ.

Modernisera Sverige sa Maria Wetterstrand. Vi måste modernisera Sverige och vi måste anta Maldivernas president Nasheeds utmaning att göra våra länder klimatneutrala på tio år. Och vet ni, det är precis samma sak. Ansvar för klimatet är detsamma som att bygga om och rusta Sverige för framtiden. Och på köpet investerar vi forskning, kompetensutveckling och kunnande som gör att vi som land kan värna en tillväxt av arbetskraften. Fler jobb på ren svenska.

Så talade hon, Maria. Hon talade om att en modernisering av Sverige också innebär att vi rustar upp och utvecklar våra trygghetssystem. Ett moderna välfärdsland kan garantera att du får den hjälp du behöver när du behöver den som mest. Regeringens stupstock i sjukförsäkringen gör att Sverige tar steg tillbaka när det gäller välfärd. För människor med till exempel en svår psykisk sjukdom hjälper inte en bortre gräns som förpassar dig till socialbidrag eller ett beroende av en livspartner. Ett modernt samhälle erbjuder ett engagemang som aldrig upphör men straffar inte sina medborgare för att man har haft oturen att bli sjuk.

I det moderna Sverige tar vi med glädje emot människor från andra länder. Mångfald berikar säger Maria och talar om ett Sverige med förmåga att ta tillvara andra bakgrunders erfarenheter. Vi måste sluta att generalisera över gruppen invandrare, termen saknar totalt mening. Vad vi helt säkert vet är att där kultur, näringsliv och vetenskap blomstrat där har det också funnits en hög grad av invandring.

Så talade hon, Maria, på Linköpings universitet och på stadens torg. Och vi var många som hade kommit för att lyssna till budskapet att politik spelar roll och att vår val har betydelse. Vi har en historisk chans att bygga ett nytt Sverige och göra något riktigt bra. Men vi behöver din röst. Det är fyra dagar kvar, på söndag klockan 20.00 stänger vallokalerna. Ta chansen – låt det ske! Rösta på miljöpartiet – rösta rödgrönt!

PS Maria talade om dessa saker, men det är mitt anförande och som jag helt och hållet själv står för.

Bloggat: Agneta Niklasson

Andra bloggar förnyelsebart

4 kommentarer

Under Valet 2010

GU större än någonsin

Grön Ungdom slår nu alla tidigare rekord när det gäller medlemsantal. Förbundet har ökat medlemsantalet med över 50 procent sedan juni. I dagarna passeras 3 000-strecket och medlemmarna fortsätter att strömma in.

- Detta visar att det finns ett otroligt starkt engagemang för gröna frågor hos unga idag, säger Linnéa Haglund, förbundssekreterare Grön Ungdom.

- Grön Ungdom gör sin starkaste valrörelse hittills. De sista 6 dagarna kommer vi att öka tempot ytterligare och ge allt för att Sverige ska få ett grönt parti i regeringen, säger Linnéa Haglund.

Bloggat: Maria Ferm

Andra bloggar GU

Kommentera

Under Uncategorized

Brev från Maria Wetterstrand

Andra bloggarbrev från Maria Wetterstrand

Kommentera

Under Uncategorized

SMS-kampanj för en värdig sjukförsäkring

 Vi har idag försökt få igång en liten SMS-kampanj för en värdig sjukförsäkring. Detta med anledning av att Corren rapporterade om ”Maria” som är obotligt sjuk i cancer och som försäkringskassan hänvisar till arbete. Då det inte finns någon möjlighetför Maria att arbete på grund av sin sjukdom tvingas hon nu leva på socialbidrag. Det är inte värdigt ett land som Sverige och vi behöver en ny rödgrön regering som har lovat att rätta till den förda politiken. Vill du hjälpa till så kopiera texten nedan till ett SMS och skicka den till alla du känner.

Maria är döende i cancer. Borgarnas politik har ställt henne utan sjukförsäkring och inkomst. Det är inte värdigt. Rösta för en rödgrön regering. Skicka vidare!

1 kommentar

Under Uncategorized

Stöd min Kamp mot Kardashians

Läser med stor förvåning om några figurer vid namn Kardashians, vilka tydligen ska vara ett gäng vandrade silikonimplantat med twitterföljare i miljonskaror. Hur är något sådant ens möjligt?

Jag har ju inte ens 40 som följer mig på twitter….

Kom igen nu gott folk här har ni mig——Joakims Twitter

Jag tar härmed officiellt upp kampen med Kardashians!

Kommentera

Under Uncategorized

Med Bloggen som vapen

Det är helt sant. Med en enkel blogg kan du förflytta berg – till och med en Borg. Jag läser John Aravosis och Alexandra Einerstam artikel i Aftonbladet om bloggarna som maktfaktor.

Bloggen har genom sin möjlighet att snabbt sprida idéer givit ett antal individer incitament att bedriva undersökande journalistik och därmed berikat medialandskapet. Det har också givet fler duktiga skribenter en chans att få uttrycka sig än vad som hade varit möjligt blott genom gammalmedias kanaler. En ytterligare följd av bloggens genombrott är att ett antal hängivna bloggare tillsamman i samverkan nu kan få genomslag i sitt sätt att betrakta världen. Grupper av bloggare har möjlighet att bestämma vilka nyheter som särskilt ska uppmärksammas.

Ju fler som ägnar sig åt det senare, dessto svårare blir det att sätta dagordningen själv, men å andra sidan ökar samtidigt värdet av få detta genomslag, främst genom att marknaden för tyckande på internet blir större. Risken är förstås att man skapar digitala åsiktsbubblor som saknar relevans utanför den krets som iscensätter ett visst nyhets- eller informationsflöde.

Det finns ett behov av fixerande punkter som utgör den yttersta bekräftelsen. Än så länge är det nog  främst gammalmedias onlineversioner som utgör denna feedback. Det är när DN eller Aftonbladet skriver om en företeelse i bloggvärlden som framgången är ett faktum.

Andra bloggar media

2 kommentarer

Under Uncategorized

Sahlins tal – visioner som övertygar

inlett den socialdemokratiska valrörelsen och jag har suttit och lyssnat på hennes drömmar och visioner om ett rättvist Sverige med minskade klyftor.

Sahlin säger i sitt tal att vi måste utvärdera regeringen efter hur de lyckats hantera jobbkrisen kopplat till Alliansens främsta vallöfte 2006 – fler människor i arbete.

Hennes tyngsta egna pensionärerna – skatteklyftan mellan förvärvsarbetare och pensionärer ska bort under nästa mandatperiod om S får som man vill.

Sahlin vände sig direkt mot moderata prioriteringar – M vill bara sänka skatten.Punkt. De bryr sig inte om ungdomsarbetslösheten eller pensionerna. Kanske en smula överdrivet men inte helt osant heller.

Vård efter behov och inte efter plånbokens storlek var ett annat tema. Det vi ser runt omkring i landet är ett gigantiskt systemskifte där i förlängningen privata aktörer kommer att pressa fram en egenfinansiering inom hälso- och sjukvården. Klassamhället är då verkligen tillbaka i full swing.

Andra bloggar valet 2010

1 kommentar

Under Uncategorized