Kategoriarkiv: Arbetsmarknad

Fridolin, Jultomten och arbetstidsförkortningen

Noterar på Facebook en hel del upprörda känslor över Gustav Fridolins utspel angående arbetstidsförkortningen. Vill man vara lite cynisk kan man säga att det bara är en logisk konsekvens av u-svängen om hushållsnära tjänster. Ett samhälle som både har kort arbetstid och ett system där man köper städning i hemmet är väl milt uttryckt inte så sannolikt. Som vision är det nya politiska MP-paketet bedrövligt, i all fall med den cyniska hatten på.

Tar vi av den hatten och läser vad Fridolin faktiskt säger och vad hans opponenter föreslår blir bilden en annan. En mindre cynisk tolkning blir då att den gröna partitoppen tar ett väldigt orealistiskt förslag som 30 timmars vecka faktiskt är om man tänker det som ett över-natten-förslag och formulerar om detta till en politik som faktiskt har relevans för människor idag.

Mitt stora bekymmer uppstår om MP faktiskt inte vill ha en arbetstidsförkortning, alls och på något sätt. Kontentan av en sådan politik blir nämligen att det gröna partiet inte förstår centrala ekonomiska samband satt i en kontext av en hållbar utveckling. Inga tjänstesektorer i världen kan undanröja det faktum att en avgörande faktor för en hållbar utveckling är att mänsklig aktivitet i förhållande till naturen och de ekologiska systemem måste sakta ner och minska i tempo. I korthet att vi arbetar mindre, färre timmar under en livscykel.

Och det är det här sista ordet som skiljer mig från en del av Fridolins kraftigaste motståndare i denna fråga. Jag tror inte att en lagstadgad sänkning av arbetstiden till exempelvis 30 timmar är den smartaste lösningen och att det dessutom, som jag såg i ett facebookinlägg, skulle ske med bibehållen lön är som att ha Jultomten som lösning på verkliga politiska problem. Barntid, friår, successiva justeringar av årsarbetstid, semesterveckor, olika tidskonton etc, där tror jag lösningen ligger och det är det jag hoppas komma ut av det pågående rådsslaget.

Vad man än tycker och hamnar i dessa diskussioner kan man inte förneka att både frågan om hushållsnära tjänster och arbetstidsförkorting träffar livsavgörande problemområden som dels måste lösas, men där det dels också är oerhört svårt att se de enkla lösningarna.

Hur ska så många som möjligt ha en sysselsättning som det finns en genuin efterfrågan för inom ramen för en hållbar ekonomi och ett rättvist och jämlikt samhälle med högsta möjliga frihetsgrad? Sug på den karamellen när det lackar mot jul!

Andra bloggar Fridolin,

Kommentera

Under Arbetsmarknad

Också Sabuni slår ett slag för tjänarsamhället

Nyamko Sabuni?

Också Sabuni vill använda all sin kreativitet för att tillskapa ett tjänarsamhälle där gigantiska klyftor mellan människor är melodin som ska ge full sysselsättning och en behaglig tillvaro för den övre medelklassen. Särskilt angeläget är det att fylla tjänarstaben med människor som kommer från ett annat land än Sverige.

DN skriver:

Integrationsministern vill ha en låglönesektor för utlandsfödda med dålig skolunderbyggnad och utbildning. Hon säger att det är skillnad mellan ett välbetalt arbete och ett dåligt betalt. Men att skillnaden att ha och att inte ha ett jobb är mycket större.

En annan möjlighet är förstås att människor med utländsk härkomst ges en god utbildning och att samhället och arbetsmarknaden fungerar på så sätt att alla behövs. Detta är förrstås en smula naivt men det är den rätta frågan som måste få ett svar. Och frågan kan inte vara hur vi snabbast återskapar det verkliga klassamhället alá USA eller dylikt.

Vad som är mer än uppenbart är att Folkpartiet åter igen spelar sitt främlingsfientliga kort och därmed riskerar att bidra till att opinionen i sin helhet vrids åt det hållet. Bedrövligt rent ut sagt!!

Bloggat: Dödsmaskinen

Media: Svd

Andra bloggar Folkpartiet

6 kommentarer

Under Valet 2010

Sorgligt MP om pigavdraget!!

Jag blir ytterst beklämd över den fullständiga aningslöshet som miljöpartiet visar när man går ut och försvarar avdraget för hushållsnära tjänster. Hushållsnära tjänster är inget annat än ett smörjmedel för tillväxtsamhället. Det är också ett sätt att få människor att i det allra längsta undvika att fundera på några andra uppenbara alternativ att lösa ”livspusslet” på. Kortare arbetstid till exempel.

I ett första skede innebär det redan införda avdraget inte någon direkt övergång till ett tjänarsamhälle(gå parallella skeenden också något som kan få bollen i rullning. Etablerade städföretag och andra typer av företag ger utförandet av sysslorna en status av professionalitet. På kort sikt är detta det minsta av problemen men på långsikt ger det ett samhälle med 1800-tals karaktär.

Ett tredje problem är den strikta prioriteringsinvändningen. Om man nu vill underlätta för människor att få ihop sitt livspussel och värna arbetsmarknaden, varför då inte satsa på solidariska lösningar inom ramen för det offentliga? Bidrag till flexibla arbetstidsmodeller och öppetider på dagis är två exempel. Erik Laakso uttrycker sig så här:

Däremot är frågan om ett skatteavdrag är det bästa ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Kanske finns det andra saker som går att göra för att göra tjänsteköp mer tillgängliga för fler i samhället? Sänkt moms, bättre företagsvillkor, you name it.

Jag tvivlar starkt på att de förlorade skatteintäkterna som uppkommer genom avdraget inte kan användas på ett lika effektivt sätt för sysselsättning och välfärd men utan dess negativa konsekvenser.

Genom att stödja avdrag för hushållsnära tjänster bidrar MP till:

 1. Ett än mer potent konsumtionssamhälle
 2. Att underlätta för det framväxande reella klassamhället
 3. Att staten fortsätter med en direkt felprioritering

Var det det vi ville?

Bloggat: In Your Face

Andra bloggar miljöpartiet

6 kommentarer

Under Uncategorized

Partiledardebatten: skatten,jobben och ekonomi/2-1 Opp-Maj

I jobb och ekonomi får man nog säga att det blev 2-1. Oppositionen borde kanske erkänna att majoriteten fixat den finansiella krisen hyggligt även om det finns en historia kring detta också. När det gäller strategisk utveckling av arbetsmarknaden framstår alliansen som visionslöst. Om man gräver lite skulle man nog också kunna tillägga omodernt och bakåtsträvande.

Reinfeldts 5 miljarders test är alltjämt smålöjlig.

I skattedebatten blev det uppenbart hur orimligt det är att ställa dessa mycket tidiga krav på besked. ”Hur mycket ska skatten sänkas med, Göran Hägglund?”, svar ”kan inte svara på det”. Svaret är rimligt, men lika rimligt när det gäller oppositionen och i andra sammanhang, glöm inte det!

Sänkta skatter skapar jobb säger alliansen, men pedagogiken blir svår när arbetslösheten stiger. Notan för skattesänkningarna kommer naturligtvis en dag. Att låna för att sänka skatten är primärt att låna till konsumtion och kommer att få betalas av kommande generationer.

Oppositionen lyckades väl med att få fram de ideologiska aspekterna  i skattedebatten.

Tidigare om partiledardebatten: Kärnkraften

Andra bloggarpartiledardebatten, ekonomi, politik, skattepolitik, sysselsättning

3 kommentarer

Under Ekonomi

Yeah, Unsgaard – this is ”the shit”

Bakom alla politiska övertoner som naturligtvis framkallas från vänner och fiender finns en central frågeställning som i slutändan kräver sitt svar: accepterar vi ett mer stratifierat och ojämlikt samhälle där över och underordningen mellan människor riskerar att få mer handfasta konturer?

Är det ok att vi har yrkesgrupper som står på givakt vardags om söndag beredda att torka upp Edvard Unsgaards nedbajsade trappuppgång? Eller

Tar ställning för ett ojämlikt samhälle...

 personer vars enda uppgift är att öppna hissdörren för Herr Pressekreteraren?

Är ”pigsamhället” med dess horder av tjänare en acceptabel utveckling? Eller finare uttryckt – en stor och dynamisk tjänstesektor…

Innan vi svarar på denna fundamentala frågeställning måste vi säkra att den är reell. Äro vi inte alla tjänare till varandra? Har du inte bara en väldigt fördomsfull attityd gentemot vad som är en fin tjänare och en mindre fin sådan?

Jag skulle härvidlag vilja prova en distinktion mellan arbetare och tjänare. En arbetares arbete syftar primärt till att möta uppenbara specialiseringskrav eller stå till tjänst för samhället i stort. En tjänares arbete syftar till att tillfredsställa omedelbara personliga behov som inte kräver någon kunskap och som utan förlust för samhällets effektivitet kunde ha utförts av den som har behovet.

Enligt denna definition blir en rörmokare, städerskan på kontoret och dagispersonalen uppenbart arbetare, medan en hissöppnare och en

En specialiserad arbetare

skoputsare blir en tjänare. Unsgaards städare blir väl ett gränsfall, men jag tycker nog att om Unsgaard och hans grannar så prompt ville bli av med odören akut hade de ganska enkelt kunnat lösa det med gemensamma krafter.

Därmed inte sagt att vi inte ska öppna för ett tjänarsamhälle! Än så länge har jag bara definerat vad som är vad. Det mesta som tingligt är har sina nackdelar, men då även fördelar…

Fördelarna med tjänarsamhället:

 • en garanti för en högre sysselsättning
 • inte minst en lägre ungdomsarbetslöshet kan förväntas
 • givet andra insatser en öppning mot minskad konsumtion(USA som har drag åt tjänarsamhäälet har meddelst t.ex hög belåning ändå lyckats konsumera mest i världen…)
 • en välmående medelklass som inte stressas sönder av vardagens krav

Nackdelarna:

 • en sönderstressad underklass som trots långa arbetsdagar inte kan få ihop ekonomin
 • ett på sikt genuint ojämlikt samhälle där folk faktiskt har olika värde

Det är i slutändan upp till var och en att ställning för vad man tycker känns mest aptitligt(eller mer realistiskt tyvärr – vad som gynnar en själv mest)

Men glöm för sjutton gubbar inte att icke-införandet av tjänarsamhället alla omständigheter lika också har sitt pris, sina mot ovan omvända för- och nackdelar!

Själv har jag tagit ställning för det jämlika samhället och försöker så gott jag kan rodda i alla dess myriader av problem. Enklel är inte framtiden.

Det är tämligen uppenbart att Unsgaard inte gav uttryck för främlingsfientlighet eller klassförakt i stt facebook inlägg, men däremot står han lika uppenbart för en politik som leder till ett ojämlikt samhälle.

bloggat: Fokus redaktionsblogg

Media:   Sydsvenskan
Svd

Andra bloggar arbetsmarknad

13 kommentarer

Under Arbetsmarknad

Ungt rödgrönt manifest

Idag på NewsMill publicerar företrädare för Grön Ungdom, Ung Vänster och SSU ett manifest för ökad sysselsättning bland ungdomar.

————————————————————————————–

M A N I F E S T O

•Inför en genomgripande subventionering av lönekostnaden under det första året för arbetsgivare som tillsvidareanställer långtidsarbetslösa ungdomar.

 •Inför ett utbildningsvikariat där unga får chansen att jobba medan äldre vidareutbildar sig.

•Investera i den svenska infrastrukturen: rusta upp miljonprogrammen och bygg ut järnvägen. Det vore en investering för både jobb, välfärd och klimat.

 •Satsa minst de 45 miljarder i finanspolitiska åtgärder som Konjunkturinstitutet rekommenderar för att dämpa krisens effekter och minska antalet uppsägningar.

•Satsa på utbildning. Investera i ett brett utbildningspaket med fler platser i högskolan, KY-utbildningar och komvux. Höj studiemedlen så att fler kan och vågar studera.

——————————————————————————————

Jag tycker att samtliga dessa punkter pekar på de utvecklingslinjer som måste stakas ut för att sveriges ungdomar ska ha en chans den närmaste tiden och på längre sikt.

I grunden måste Sverige stärka sin konkurrenskraft inom vissa nyckelområden framför allt miljöteknik och miljösystem. Annars är det inte möjligt att våga göra övriga investeringar. Forskning är givetvis en förutsättning men även en flexibel arbetsmarknad där manifestet pekar på vidarutbildning och att ge ungdomar arbetslivserfarenhet. Egentligen samma modell som friåret.

De finanspolitiska åtgärderna är de kortsiktigt viktigaste och handlar om att ge pengar till kommuner och landsting för att undvika varsel där unga drabbas särskilt hårt.

Subventionering av lönekostnaden kan vara bra att sätta in under en period, men får inte snedvrida konkurrensen om arbete allt för mycket. Ungdomar ska ha jobb, visst, men inte istället för andra grupper.

Bloggat: Rasmus Lenefors

Andra bloggar ngdomar

Subv

Kommentera

Under Arbetsmarknad

Reinfeldts Tal – bloggarnas responser

Statsminister Reinfeldt har hållit sitt sommartal. Enlig Svd var några av ingredienserna följande:

 • Ett stöd till den svenska trupperna i Afganistan.
 • Ytterligare skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare.
 • Kritik av oppositionens ”oansvariga” ekonomiska politik
 • Kritik av S samarbetspartners regeringsovana

Det är förstås punkt två som skapat reaktioner bland svenska bloggare. Något kort om afganistantrupperna. Situation i Afganistan, inte minst nu i samband med här

Skattesänkningarna

Vad det handlar om är ett fjärde steg i jobbavdragspolitiken. Enligt Svd räknar Reinfeldt med att denna åtgärd ökar sysselsättningen med 3000 personer på kort sikt och med 10 000 personer på lång sikt. Kalaset skulle kosta cirka 10 miljarder.

AlliansFritt Sverige

Kent Persson gör en rätt intressant betraktelse – givet det isolat han tycks befinna sig i. Glad konstaterar han att regeringen kommer att fortsätta sänka skatterna och sänka skatterna, också för pensionärerna och ge pengar till kommunerna och satsa och satsa. Så liksom lyser han upp – hur ska oppositionen kontra mot detta smörgåsbord? Tja kanske med en ekonomisk verklighet som krakelerar för hundratusentals människor.

Bloggen under ytan beskriver detta kärnfullt:

”Satsningen görs samtidigt med en krympande ekonomi, en babyboom, en svininfluensa, ett stort budgetunderskott och en bristande internationell efterfrågan och beräknas ge 10 000 jobb på lång sikt (5-10 år). det ska ses i ljuset av att antalet arbetslösa beräknas nästa år uppgå till 500 000.”

Kanske är det dags att som Peter Andersson deklarera Folket versus Reifeldt!! Bakgrunden är den enkät som TCO har gjort och där 81% av svenksa folket prioriterar välfärd före fler skattesänkningar. SKL har gjort liknande enkäter och fått samma resultat.

Ett mellanspel, läs något som låter som ironi men inte tycks vara det.

Även bloggar på högerkanten kan vara tveksamma till ytterligare jobbavdrag. Bloggen norah4you som menar det är elementär matematik att jobbavdrag ger fler jobb.

Vi avslutar detta inlägg med ett brev från en tonårsmorsa, tillika hetrovåp och humanist. Hon tackar ödmjukast för de 200 kronorna men avböjer bestämt denna ”muta” och ger ett antal förslag på vad pengarna istället skulle kunna gå till. Väl värt att läsa…skynda dit!

Som ni förstår är detta bara startskottet på en intensiv debatt som kommer att pågå fram till valet 2010. Jag håller idag tillbaka mina egna åsikter en smula, vad jag står i frågan råder det knappast något tvivel om. Analyserna får ni vartefter vi vandrar mot valdagen.

Media: DN

Andra bloggar bloggar

9 kommentarer

Under Valet 2010

Krona och Börs påverkar inte arbetslösheten

Börsen har gått stadigt uppåt senaste tiden och då till och med tagit sig ett och annat glädjeskutt. Även

Visserligen säger man i Aftonbladet att plånboken inte kommer att påverkas så mycket och att hushållen kommer att få det tuffare framöver i och med arbetslösheten. Men den Poll som man kör i anslutning till artikeln handlar om när läsarna tror att lågkonjunkturen vänder.

Risken är förstås att man omedvetet gör en koppling mellan finansmarknad och syselsättning.

Egentligen kan man inte säga att kronan förstärks snarare handlar det om en korrigering från löjligt låga nivåer. Förklaringen är förstås den gångna krisen på finansmarknaden. Att börsen stiger beror enkelt uttryckt på att företagen sparkar folk.

Även regeringen rycks nu med av optimismens vågsvall och spår högre tillväxt och starkare offentliga finanser. Eftersom de värsta effekterna av lågkonjunkturen inte ens hunnit in i stugorna riskerar dessa olika bilder skapa en smula förvirring.

Jag tror att en viss krismedvetenhet alltjämt är ett sunt förhållningssätt och rimar bättre med de besparingar/skattehöjningar som sannolikt behöver göras i många kommuner och landsting framöver.

Andra bloggar politik

Bloggar: Aurora

Kommentera

Under Ekonomi

Den opportuna Alliansens Kovändning

Regeringen taket i sjukförsäkringen. Inte för att de insett att det är ett dåligt förslag och inte för att de tror att åtgärden inte kommer att bli fullt så jobbskapande som man hävdat. Reinfeldt erkänner att det beror på den hårda kritiken och det är svårt att tro att inte dåliga opinionssiffror spelat in i regeringens övervägande.

Ett sådant beteende kallas opportunt eller mer välvilligt – lyssnande.öra

Det hela beror i stor utsträckning på motivet. En beslutsfattare måste hela tiden fundera på vilket mandat väljarna har givit och inte givit. Fick den borgliga regeringen ett mandat att göra viss förändringar eller var väljarnas utslag ett carte blansche för ett fullskaligt systemskifte.

Ett lyssande kan också vara en del av en genomtänkt ideologi där medborgarinflytande är ett systematiskt inslag i det sätt på vilket man för politik.

Evidensen både för en besinning och för en ideologisk förankring är dock tämligen låg skulle jag vilja hävda. Bloggen Attila har dock en större tilltro till det genuina i tilltaget, även om rubriksättningen på inlägget indikerar samsyn…

Kovändningen är snarare att betrakta som en räddhågsenhet inför tanken att nästa val kanske inte går så bra för Alliansen. Regeringen behöver lugn och ro för att procent för procent knapa in på den röd-gröna opinionsövertaget. Uppror och upprop är inte gynnsamt för Alliansen i detta läge kan man lugnt påstå.

Fakta och Funderingar

Förslaget innebar att taket I sjukförsäkringen skulle fixeras reellt, det vill säga att inga privata eller fackliga tilläggsförsäkringar skulle kunna minska piskan att söka jobb. Finn tre fel:

 

 1. Förslaget är ineffektivt – sjuka kan inte piskas till jobb med lägre ersättning.
 2. Förslaget är byråkratiskt – FK tvingas ha koll på vilka som har och inte har extra försäkring.
 3. Förslaget är juridisk tveksamt – Det inskränker möjligheten till att kränga privata försäkringar, vilket EG-rätten sannolikt har synpunkter på.

 Detta förefaller mig vara tre( eller I alla fall två) sakliga skäl till att förkasta förslaget. Ändå säger Reinfeldt att det blott delvis beror på sakskälen. Det avgörande är att regeringen har lyssnat på kritiken!! Troligen beror detta på att man inte vill visa sig svag utifrån att man har haft fel. Det är bättre att framstå som stark och lyssnande än att helt enkelt erkänna att förslaget kanske inte var så lysande.

 Andra bloggar Alliansen

2 kommentarer

Under regeringen

Persons lilla Piga

I Persons stora slott, stora stora kök, där finns numera en liten piga. Hon alltid har så brått för där är så mycket stök
och jämt ska hon åt Anitra vackert niga….

Eller något sådant. Om ni minns den gamla barnsången alá Gullan Bornemark.

Vår f.d statsminister har alltså utnyttjat avdraget för hushållsnära tjänster som han tidigare så ivrigt debatterat emot.

Nu var det väl inte han egen möjlighet att dra nytta av befintliga regler som han opponerade sig emot utan själva införandet.

Något som faktiskt är ett helt och hållet borgligt ansvar. Tycka vad man vill i övrigt. Många ledande sossar är ju också för pigavdraget, t. ex mitt s-oppositionsråd i Linköping Lena Micko, Sahlin själv i viss utsträckning och s-bloggaren Jonas Morian.

Själv är jag synnerligen skeptisk till att subventionera en övre medelklass städning, men mer om det vid något annat tillfälle.

Andra bloggar hushållsnära tjänster

Kommentera

Under Politiska partier

Apropå ”Ett hederligt arbete”….

LENA NILSDOTTER  LENA NILSDOTTER  LENA NILSDOTTER 

”Jag beundrar människor som stiger upp i ottan, jobbar med tungt arbete hela dagen för en inte särskilt bra lön”, säger arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin.
i SVT:s dokumentär ”Ett hederligt arbete”. En dokumentär om udda, tunga arbeten och dålig lön.

Vi tittare fick möta en kvinna som är gruvarbetare, en klar minoritet om fem-sex kvinnor av totalt femhundra gruvarbetare. Nere i kilometerlånga gruvgångar
jobbar de anställda året runt med stora tunga maskiner.
Kvinnan med gruvarbete drömmer om ett annat liv ovan jord med rennäring och fjäll.
 
En skogshuggare medverkar i programmet, en man röjer stormdrabbad skog manuellt med motorsåg på uppdrag av entreprenör.
En man från Polen jobbar lika mycket men har 50% lägre lön. Den svenske kollegan tjänar dubbelt så mycket på samma arbete.
 
När eftertexten rullar i SVT:s dokumentär ”Ett hederligt arbete”, får vi veta att kvinnan med gruvarbete har bytt gruvarbetet till att verka som renskötare på heltid.
Tyvärr har inte alla möjlighet att byta bort ett tungt arbete.
En del har bara de omöjliga alternativen  mellan att börja jobba som barn
eller leva på gatan.
 
I Rapport, SVT visas hur  ca åtta miljoner barn i Pakistan jobbar långa dagar med en lön motsvarande nio svenska kronor i veckan.
Arbetet är tungt och lokalerna är arbetsmässigt inte bra med dålig luft och buller.
Några säkerhetsanordningar finns inte vid maskinerna.
En förman på fabriken ser anställning av barn som  ett socialt arbete, att fostra fattiga barn  ett tiotal år till bra vuxna. Sedan kan barnen komma ut i arbetslivet med yrkeskunskap istället för att driva runt  på gatan.
 
En tillfrågad pojke i lågstadieåldern drömmer om en framtid som läkare, men familjen har inte råd med utbildning.
Istället packar pojken tändstickor veckan runt för export till Europa.
Mot barnarbete hjälper inga Barnkonventioner eller andra sanktioner för rättigheter kring barnens bästa.
Med arbetsbrist och dåliga löner tvingas familjer sätta barn i arbete när pengar till utbildning inte finns.
Rättvisare utbildningssystem med skola för alla barn behövs för att få bukt med barnarbete, menar en förman på tändsticksfabriken i Pakistan.
 
Här  ser det annorlunda ut.
Barnen börjar skolan i veckan  efter  ett långt jullov.
Jag hoppas  barnen kommer till insikt vilken förmån det är att få gå i  en skola utan avgifter, en rättighet för alla barn.
Tyvärr visar siffror att alltfler barn och ungdomar inte klarar skolans krav  att uppnå betyg i alla kärnämnen.
 
Men det är en annan historia..

/Lena Nilsdotter
 
Andra bloggar ullov

Kommentera

Under Arbetsmarknad

Telepatisk Djurkommunikatör är inte normalfallet

Olika medier med början i ett Insider reportage har uppmärksamat riksdagsledamöternas inkomstgaranti. Nu senast tar kommenterar

En vänsterpartist som kommunicerar telepatiskt med djur, en centerpartist som skrattande undrar om Hon faktiskt ska söka jobb, en Kristdemokrat som säger att det minsann bara är att följa regelverket….etc.

För min del är det helt okej att både kritisera coh raljera och till och med låta sig uppröras av detta. Nu nöjer sig dock inte borgarkommentatorer vid blott detta utan hänger sig att dra politiska växlar på situationen. Den telepatiska vänsterpartisten bevisar nämligen, enligt Johan Ingerö med flera att Alliansens nedskärningar i trygghetssystemen är korrekta och effektiva.

En navelpetande och martinidrickande avdankad riksdagsledamot bevisar åtgärder som  att en kirunabor som drabbas av sjukdom bara efter några månader ska tvingas söka jobb i Ystad, att det är bra politik! Att det är bra att människor omedelbart ska ta vilket arbete som helst snarare än att i vissa fall gå i vuxenutbildning. Att detta är en samhällsekonomiskt bra modell för de stora befolkningslagren. Att det är värdigt från ett individperspektiv.

Det är möjligt, även om jag är tveksam, att det finns psykologisk relevans att jämföra en skogspromenerande och tavelmålande riksdagsledamot med en överstressad deltidsarbetande trebarnsmamma, men det har sannerligen inte någon samhällsekonomisk relevans.

Till det är gruppen telepatiskt djurkommunikatörer alltför begränsad…

Andra bloggar arbetsmarknad

GLÖM NU INTE ATT RÖSTA OM 2007 ÅRS BÄSTA BLOGG!!

DU GÖR DET HÄR

2 kommentarer

Under Arbetsmarknad

Silvferstrand versus Morian: om offentlig och privat sektor

Morian.

Den förre:

”Nya jobb, där de bevisligen behövs, inom t ex vården genererar genom den köpkraft som därmed tillförs samhället också nya jobb i den privata sektorn.”

Den senare:

”Problemet med Silfverstrands resonemang är att det förutsätter att man först tar skattemedel för att anställa fler inom skola, vård och omsorg, vilket i sin tur ska ge privata arbetstillfällen och skatteintäkter. Det är dessvärre helt bakvänt. En ekonomiskt hållbar jobbpolitik bör i stället vara inriktad på att möjliggöra nyanställningar i den sektor som ger skatteintäkter snarare än finansieras av dem.”

Keynes versus Assar Lindbeck?

I de krångliga resonemang vi nu ska ge oss in på är det första vi måste göra att slå fast dikotomin privat och offentlig och att det är den förra som finansierar den senare. Ibland har det framförts från vänsterfolk att detta är en myt men så är alltså inte fallet. Man kan ha synpunkter på att människan så starkt skiljer på det egna och det gemensamma, men inte dessto mindre är det så vi gör. Det är det privat finansierade som utgör belöningssystemet; det är det vi handlar och byter med och som konstituerar köpkraften.

Detta innebär inte att det offentliga och privata är isolerade sfärer som inte påverkar varandra. En dålig barnomsorg påverkar mig som producent och gör att jag i min tur påverkar samhällets totala köpkraft på ett ”negativt” sätt.

Ekonomin syftar till att ge belöning i form av behovstillfredställelse. En rationell ekonomi gör detta till maximal marginalnytta. Tillväxt handlar om att öka tillfredsställelsen kvalitativt. Eftersom behoven är många kvaliteteten i dess tillfredställelse hela tiden kan öka finns det inte heller någon gräns för behovet av sysselsättning annat än att marginalkostnaden inte får överstiga marginalintäkten. Det vill säga arbetet måste vara mödan värt. Vem avgör om det är mödan värt? I grunden handlar det förstås om efterfrågan. Det hela är ju ganska enkelt när det gäller den privata marknaden, men hur ska man tänka när det gäller efterfrågan på offentlig service?

En möjlighet är att se det som att det är medborgarna som skattebetalare som efterfrågar offentlig service i form av ett visst utfört arbete. Skatten är denna varas pris. Detta blir knepigt både i Silvferstrands och Morians resonemang. I Morians underförstås att tillväxt automatiskt ger en ökad efterfrågan snarare än ett sänkt pris. Efterfrågan blir alltid något som är relativt skatteintäktens storlek. I Silvferstrands förändras varan från att vara något som efterfrågas i sig till att bli ett medel för något annat, nämligen att öka köpkraften.

 En springande fråga i Silvferstrands resonemang  är naturligtvis om en expansionistisk politik leder till ökad köpkraft och högre skatteintäkter. Den springande frågan i Morians resonemang handlar om huruvida ökade skatteintäkter verkligen leder till en bättre offentlig service. Till viss del handlar det också om hur Morian tänker sig stimulera fram ökad sysselsättning.

 Bakom de expansionistiska drömmarna spökar förstås Keynes enkla idé om att löner både skapar efterfrågan på varor och ger skatteintäkter. Ekonomin ses som ett signalsystem där en expansion ger signalen att efterfrågan kommer att stiga. Problemet är ju att vi lever i en global värld där bytesbalansen påverkar köpkraft och inflation på ett tämligen brutalt vis.

 Ökade skatteintäkter leder ganska marginellt till en bättre offentlig sektor i meningen fler anställda eftersom de ökade intäkterna äts upp av ökade lönekostnader för personalen. Däremot kan ju sjunkande arbetslöshet innebära omfördelningar inom de offentliga utgifterna som innebär fler personal. Fast det gäller ju även i Silvferstrands resonemang.

 Ökade skatteintäkter får man primärt genom att höja skatten. Vi får då en omfördelning mellan privat och offentlig konsumtion där den privata minskar. Detta innebär att belöningssystemen tunnas, köpkraften minskar och lönerna sjunker. Lösningen är att skapa nya kollektiva belöningssystem där efterfrågan knyts ihop med behov i en mer descentraliserad ekonomi med starka inslag av medborgardialog.

 En annan möjlighet är att tränga ut den offentliga ekonomin genom att låta allt mer av produktionen omfattas av det privata belöningssystemet.

 Jag tror att det i längden inte går att ha två skilda och i storlek jämförbara sätt att möta behov varav ett ses som en rättighet och ett annat som en belöning och där det senare föder det första. Samtidigt tror jag inte att det är i den ändan man ska börja. Utan mer utgår från hur vi kan få till stånd en hållbar ekonomi med människans behov i centrum.

 Andra bloggar sysselsättning

2 kommentarer

Under Ekonomi

Kommer Fp krossa anställningsskyddet?

folkpartiets landsmöte, som går ut på att företag får undanta, inte två anställda som idag, utan 10 stycken, från först in sist ut principen. För många svenska upphör då i ett slag anställningstryggheten.

Jag ska väl erkänna att jag inte är odelat positiv till den svenska anställningstryggheten. Dels är jag inte säker på att det är bra i sig, dels så är jag osäker på om det i praktiken alltid fungerar så väl. Min känsla är att facket ofta viker sig och att det i slutändan blir så att den anställda får känslan av både fack och arbetsivare är överens om att man är oduglig.

Nu kan man inte se frågan om anställningsskydd i ett isolat. En uppluckring av arbetsrätten förutsätter i min värld en öka trygghet på andra områden framförallt socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringar. Och det är ju precis på dessa områden som alliansen satt som sin mission att kraftigt försämra. Den första linjens attack mot de otursdrabbade ser ut så här:

 1. Försämra ersättningen vid arbetslöshet och sjukdom
 2. Se till att A-kassan blir så dyr att folk inte har råd att vara med
 3. Se till att folk kan sparkas hur som helst

Det är detta som är Alliansens jobbpaket. Ett verkligt incitament att till varje pris som helst behålla elller skaffa ett jobb.

För att vara riktigt säker på att lyckas använder sig Alliansen av den andra linjens attack:

 1. Se till att den offentliga sektorn blir så liten som möjligt
 2. Se till att splittra samhället så att företagen får ett övertag mot den enskilde medborgaren
 3. Se till att behovsprincipen urolkas så långt det går, t. ex genom att förändra ersättningsprinciperna till vårdcentralerna.

Se då har vi en fulländat jobbstimulerande ekonomi med rädda och otrygga människor som gör vad som helst för ett arbete och drömmer ”the swedish dream of Djursholm” i ett ekorrhjul av framtidsoptimism.

Andra bloggar politik

Kommentera

Under Politiska partier

Utöka och kvotera föräldraförsäkringen istället!

börja gälla den 1 juli 2008.

Det finns ett grönt sympatiskt drag i detta med vårdnadsbidrag, nämligen att det uppmuntrar föräldrar att prioritera sina barn framför karriär och köpkraft. Detta kan dock åstadkommas på ett enklare och mer jämställt vis genom att man justerar i den befintliga föräldraförsäkringen.

Och ja Kd, vårdadsbidrag innebär att det är kvinnorna som DN skriver idag att den genomsnittlige mannen tjänar 4300 kronor mer än den genomsnittliga kvinnan i månaden! Vem är det då som stannar hemma och vem är det som går och gör karriär?

Ur ett grönt perspektiv innebär det stora problem med en könssegregerad arbetsmarknad, även bortsett från själv ojämställdheten i sig, då den förhärskande manliga självbilden tenderar att skapa fler karriärs- och stressmekaniskmer än en mer heterogen könsfördelning skulle göra.

Därför är det angeläget hitta brott mot denna fokusering på materiella värden. En lysande idé är förstås att mannen lär sig ta ett större ansvar för sina barn och sin familj. Detta uppmuntras på ett alldeles utomordentligt sätt via en kvoterad föräldraförsäkring.

Eftersom min övertygelse är att barn behöver stanna hemma en smula lägre en vad som är gängse i dagens samhälle vill jag också se en förlängning av föräldraledigheten till 18 månader, nio till vardera förälder. Till detta kommer förslag om en allännt ökad flexibilitet för småbarnsföräldrar i arbetslivet, så att mamma mycket väl kan ta några timmar mitt på dagen för att åka hem till sitt barn. Vi måste anpassa arbetet till människan inte tvärtom.

Andra bloggar småbarnsföräldrar

Kommentera

Under Politiska partier